PICASA 2

 Pisaca2 je program za obdelavo slik. Program si lahko brezplačno naložimo na svoj računalnik iz strani www.picasa.com. Program je narejen tako, da ko si ga nalagamo nas vpraša. če nam naj poišče vse slike, ki jih imamo na računalniku. Če želimo nam najde vse slike iz računalnika in nam jih shrani v Picaso.

   Program je narejen tako, da nam služi kot nek elektronski album. V njem lahko imamo po mapah zložene slike in vedno ko zaženemo Picaso so slike v programu shranjene. Program si lahko nastavimo tako, da iz določenih map vedno ko dodamo kakšno novo sliko pregleda določene mape in shrani sliko v Picaso.

 

Slika 1: Program Picasa2

 

  Na desni strani (rdeča elipsa)  se skrivajo pod mape z imeni. V vsaki pod mapi so shranjene različne slike. Mape imajo imena značilna za slike, ki so v njej. Mape so razvrščene tudi po letnicah. Program nam sam razvršča po letnicah.

  Na levi strani (zelena elipsa) se skrivajo pa sličice, ki so v pod mapi na katero smo na desni strani prej kliknili. Tu si lahko na hitro ogledamo vsebino mape.

 

DODAJANJE V PICASO

 V Pisaci si lahko sami nastavimo katere slike nam bo program Picasa shranjeval v naš elektronski album.

 To storimo tako: V menijski vrstici kliknemo Datoteka   --->  Dodaj mapo v Picaso...   
Odpre se nam okno:

Slika 2: Izbira map, ki naj jih Picasa pregleduje

Na seznamu lahko izberemo posamezne mape. Če kliknemo na plus pred mapami se nam seznam razširi navzdol in naša izbira je večja.

Ko izberemo mapo imamo na desni strani več možnosti izbire.

1. PREGLEJ IN POIŠČI ENKRAT: Če izberemo to, potem bo program pregledal izbrano mapo enkrat in ko bomo dodali v mapo na računalniku novo sliko je program ne bo samodejno prenesel v Picaso.

2. ODSTRANI IZ PICASE: Če izberemo to program slik iz izbrane mape ne bo shranil v Picaso.

3. VEDNO PREGLEJ IN POIŠČI: Če izberemo to opcijo, program vedno pregleda izbrano mapo in če je v njej kakšna nova slika jo samodejno doda v Picaso v ustrezno mapo.

Spodaj levo pa imamo seznam nadzorovanih map.

 

UVOZ SLIK V PICASO

 V Picaso lahko uvozimo slike iz različnih naprav. Iz CD-pogona iz digitalnega fotoaparata, skratka iz različnih naprav, ki jih lahko povežemo na računalnik.

 Da lahko slike uvozimo  na začetni strani Picase kliknemo na gumb Uvozi v orodni vrstici.

ODPRE SE OKNO:

 Najprej moramo izbrati napravo iz katere bomo slike uvažali.
Desno se nam pokaže predogled. Levo pa slike, ki naj bi jih uvozili.

Slika 3: Nastavitve za uvoz slik v Picaso

                                                

 Razlaga:

1. Če kliknemo na ta gumbek, nam program izloči podvojene slike.
2. Tukaj lahko ročno odstranimo slike, ki jih ne želimo uvoziti. Najprej moramo klikniti in tako izbrati sliko, nato pa kliknemo Izključi.
3. Tukaj lahko listamo po predogledu naprej in nazaj.
4. Tukaj lahko slike rotiramo, obračamo levo in desno.
5. Da slike uvozimo, pa moramo klikniti Dokončaj.
6. Če si premislimo in slik nočemo uvoziti kliknemo Prekliči.

Spodaj imamo še gumb za pomoč in pa statistiko koliko slik se bo preneslo.
 

OSNOVNI POPRAVKI

 Da se lahko lotimo osnovnih popravkov si moramo najprej izbrati sliko. Na sliko dvakrat kliknemo z desnim miškinim gumbom in slika se nam poveča, se nam odpre. Na levi strani se nam pojavi okno za osnovne popravke.

Slika 4: Osnovni popravki slik

MOŽNOSTI:
1. Obreži
2. Poravnavanje
3. Rdeče oči
4. Klik na srečo
5. Samodejni kontrast
6. Samodejna barva
7. Izpolni s svetlobo

1. OBREŽI
Tu lahko sliko obrežemo. Kliknemo na obreži in odpre se nam naslednje okno:


Slika 5: Nastavitve za obrez slike

 

 Tu lahko izberemo že kar podane velikosti in kliknemo Uporabi. Slika se nam bo spremenila na velikost, ki smo jo izbrali.

Lahko pa sliko obrežemo ročno. Nastavimo na ročno in nato z desnim miškinim gumbom kliknemo na sliko in povlečemo. Tako si izberemo, sami narišemo kako naj sliko obreže. Ko označimo moramo klikniti uporabi in slika se obreže.

Ko dobimo rezultat lahko sliko nastavimo nazaj na prejšnji format tako, da kliknemo Izberemo ponovno obreži in nato ponastavi.

Prekliči pa uporabimo takrat, ko menimo, da nismo označili slike kot smo želeli in ne želimo, da se tako obreže. Prekliči nas vrne nazaj na osnovne popravke.

 

2. PORAVNAVANJE
 Ko kliknemo poravnava se nam pokaže takšno okno.


Slika 6: Poravnava slike

Z spodnjim drsnikom lahko sliko sučemo levo in desno. Ko si nastavimo želeno poravnavo kliknemo uporabi in slika ostane zasukana in vrne nas na osnovne popravke.

V nasprotnem primeru pa kliknemo prekliči in skočimo nazaj na osnovne popravke.

 

3. RDEČE OČI
Rdečih oči se lahko hitro in enostavno znebimo. Kliknemo na rdeče oči in odpre se nam naslednje okno:


Slika 7: Odpravljanje rdečih oči

POSTOPEK ODPRAVLJANJA RDEČIH OČI:

1. Tu  je primer rdečih oči.

Slika 8: Rdeče oči, začetna fotografija

  2. Lotimo se odpravljanja rdečih oči.


Slika 9: Označevanje rdečih oči

Z miškinim desnim gumbom narišemo kvadratek čez rdeče oči in spustimo.
Ko spustimo se nam rdeče oči same odpravijo.

        3. Rezultat odpravljanja rdečih oči.


Slika 10: Končna fotografija, brez rdečih oči

 

4. KLIK NA SREČO
Popravi svetlobo in barve z enim klikom.

5. SAMODEJNI KONTRAST
S klikom samodejno popravimo kontrast. Popravi osvetlitev brez spremembe barv.

6. SAMODEJNA BARVA
Samodejno odstrani barvne madeže, ko kliknemo na ta gumb.

7. IZPOPOLNI S SVETLOBO
Če drsnik pomikamo desno je slika vedno bolj svetla. Tako lahko sliko osvetlimo.

 

IZPOPOLNJEVANJE

 Če želimo lahko sliko še bolj izpopolnimo. Da se lahko lotimo izpopolnjevanja moramo najprej dvakrat klikniti na sliko in nato ne levi strani jeziček preklopiti iz osnovni popravki na izpopolnjevanje. Če pa imamo na levi strani že odprto okno za popravke slike, preklopimo samo jeziček iz osnovni popravki na izpopolnjevanje.

Odpre se nam okno:

             

Slika 11: Izpopolnjevanje  slik


MOŽNOSTI:

           1. Zapolni s svetlobo
           2. Poudarki
           3. Sence
           4. Temperatura barve
           5.Izbira nevtralne barve

 

 Spodaj imate primere slik. Kaj se zgodi ko drsnik premikate levo in desno.

PRIMERI:      

     / DRSNIK LEVO DRSNIK NA SREDINI DRSNIK DESNO
1.Zapolni s svetlobo
2.Poudarki
3. Sence
4. Temperatura barve

 Tablea 1: Primeri različnega izpopolnjevanja

5. IZBIRALO NEVTRALNE BARVE
 
Omogoča izbiro nevtralnega sivega ali belega dela slike, da se odstrani barvni madež. S kapalko moramo klikniti na del slike in slika se nam spremeni. S kapalko kliknemo na odtenek barve na sliki in iz celotne slike nam pigment te barve izgine.

 

UČINKI

  Da lahko nastavljamo učinke slike moramo v oknu za nastavitve, ki se nam pojavi levo od slike, če nanjo kliknemo dvakrat, jeziček prestaviti na učinki.


ODPRE SE OKNO:


Slika 12: Nastavitve učinkov

Tu lahko izbiramo različne učinke.

1. IZOSTRI: Če izberemo izostri nam sliko izostri.
2. SEPIJA: Pretvori sliko v barve sepije.
3. ČB: Sliko spremeni v črno-belo.
4. OTOPI: Poudari tople odtenke.
5. ZRNATOST FILMA: Sliko naredi rahlo zrnasto.
6. OBARVANJE: Sliko obarva. Pri tej možnost se nam odpre še eno okno, kjer si lahko izberemo barvo kako bomo obarvali sliko.
7. NASIČENOST: Povečamo lahko nasičenost. Odpre se nam pod okno in tam lahko z drsnikom nastavimo katero barvo želimo bolj poudarit, oziroma s katero barvo želimo sliko nasičiti.
8. MEHKI FOKUS: Pri tej izbiri je del slike čist, ostalo pa je megleno. Ko izberemo ta učinek, se nam na sliki pojavi križec, ki ga lahko z miškinim desnim gumbom premikamo po sliki.Tako nastavimo, kje bo center slike, kateri  bo čist na sliki. Okrog centra bo slika meglena, v centru pa bo čista.
9. SIJ: Ta učinek sliko zamegli. Ob izbiri se nam odpre novo okence, kjer lahko z drsnikoma nastavimo radij in intenzivnost zameglitve.
10. FILTRIRANO ČB: Spremeni izgled slike v sliko iz ČB filma z barvnim filtrom.
11. GORIŠČNO ČB: Ob izbiri tega učinka se nam prav tako pojavi na sliki križec, ki ga z miško lahko prestavimo na poljubno mesto na sliki. Slika je v centru barvna, okrog centra pa črno-bela.
12. STOPENJSKO: Pri tem učinku nastavimo stopenjsko zasenčenje slike. Ob izbiri se nam odpre novo okno, kjer lahko z drsnikom nastavimo stopnjo razmaza, stopnjo osenčenosti in izberemo lahko barvo, v katero se nam bo slika prelivala. na sliki pa se nam pojavi križec, katerega lahko premikamo z miško in nastavimo kako globoko bo osenčenost segala v sliko.

 

Spodaj imate dva gumba. Na levi strani lahko razveljavite kar ste naredili. Na desni strani pa lahko razveljavljeno uveljavite nazaj.

 

KOLAŽ

 V programu si lahko izdelamo kolaž. To pomeni, da si izdelamo neko ozadje slik, ki jih lahko kasneje tudi uporabimo.

Najprej si moramo izbrati slike iz katerih želimo ustvarit kolaž.


TO NAREDIMO TAKO:
Kliknemo na sliko, ki bi jo želeli dati v kolaž in jo zadržimo. Zadržimo jo tako, da kliknemo gumb zadrži. Nato izberemo drugo sliko iz albuma in jo zadržimo.

Slika 13: Zadržane slike

Ko si izberemo vse slike kliknemo na kolaž desno spodaj.

Slika 14: Gumb za nastavitev kolaža

 

ODPRE SE OKNO ZA NASTAVITEV KOLAŽA:

Slika 15: Nastavitev kolaža

 

Tu lahko nastavimo vrsto, možnost in lokacijo kolaža.

1.VRSTE: KUP SLIK, MREŽA SLIK, KONTAKTNA KOPIJA, VEČ OSVETLITEV

Kup slik je primer na Sliki 3, zgoraj.


Mreža slik :

Slika 16: Mreža slik

Slike so razporejene v mrežo.

                 Kontaktna kopije:                   

 

Slika 17: Kontaktna kopija

Sliki imata naslov.

Več osvetlitev:

  

Slika 18: Več osvetlitev

Sliki sta ena za drugo.

 

2. MOŽNOSTI:
Imamo različne možnosti. Možnosti ne moremo nastaviti. če smo si v zgornji vrstici izbrali vrsto mreža slik.
1.Uporabi sliko za ozadje
2. Belo ozadje
3. Sivo ozadje
4. Črno ozadje

1.V ozadju je kuščar

2. Ozadje je belo

3. Ozadje je sivo

4. Ozadje je črno

Tabela 2: Primeri različnih ozadij kolaža

3. LOKACIJA
Tukaj pa nastavimo kam bomo kolaž, ki ga bomo izdelali shranili. Imamo različne možnosti.:

   

Slika 19: Shranjevanje kolaža   

1.Shrani kot sliko za namizje: Če izberemo to, nam bo računalnik nastavil sliko za ozadje na namizju.

2. Trenutna mapa: Kolaž se bo shranil v mapo v Pisaci.

3. Mapa slik za ohranjevalnik zaslona: Kolaž se bo shranil v mapo, kjer imate predloge za ohranjevalnik zaslona.

4. Izberi mapo: Če boste izbrali to lokacijo, se vam bo odspodaj pojavil gumbek
     Izberi...  in s klikom naj se vam bo odprlo okence za iskanje map. Mapo poiščete in kliknete V redu.

 Tako sedaj imate nastavljeno vse in le še potrditi morate svoje nastavitve in tako ustvariti kolaž. To pa storite s klikom na gumb Ustvari. Če pa si premislite in kolaža ne želite izdelati pa kliknete na gumb Prekliči in kolaž se ne bo ustvaril.

 

DARILNI  CD

 V Picasi lahko izdelamo tudi darilni CD. Darilni CD nam služi za varno shranjevanje slik, saj veste, da se nam lahko računalnik  "sesuje" in tako izgubimo vse podatke, ki so na njem. Tako ostanemo tudi brez vseh svojih najljubših slik. Da se temu izognemo si ustvarimo darilni CD in to je  v Pisaci zelo preprosto.

POSTOPEK SNEMANJA:

Najprej kliknemo na gumb, ki se v Pisaci nahaja v orodni vrstici  Darilni CD.

Odpre se nam okno:


Slika 20: Nastavitve darilnega CD-ja

1.Informacija: Tu se nam izpiše koliko datotek je pripravljenih za pisanje na CD in koliko prostora bodo zasedle.

IZBIRA IN NASTAVITVE:

2.Dodaj več...: Če kliknemo na ta gumb, se nam odpre na desni strani seznam vseh map, ki jih imamo v Picasi. Nato si lahko  izberemo mape, ki jih bomo želimo še dodali na seznam za poznejše pisanje na CD. To storimo tako, da naredimo kljukico pred mapo, ki jo želimo dodati.

3. Vključi diaprojekcijo: Če naredimo kljukico se nam bodo slike na CD- ju izvajale v diaprojekciji. Ko bomo hoteli pogledati slike, ki smo ji posneli na CD, se nam bo izvedla diaprojekcija in bomo slike pogledali kot nek film, brez ročnega prestavljanja iz slike na naslednjo sliko.

4. Velikost slike ...: Tu si lahko nastavimo velikost slik. V kakšni velikosti bomo slike posneli na CD. Imamo razne izbire:

POIMENUJTE DARILNI CD

5.  Ime CD - ja : CD lahko poimenujemo. Damo mu lahko poljubno ime, omejeni pa smo le na 16 znakov.

6. Vključi Picaso: S tem gumbom nastavimo, da se nam bodo slike pokazale v Pisaci, ko se bodo predvajale. Slike se bodo predvajale s pomočjo Picase, seveda, če imamo Picaso naloženo na svojem računalniku. Picaso  pa  imamo naloženo, ker drugače nebi mogli posneti takšnega darilnega CD - ja.

7. Zapeci ploščo: Ko nastavimo vse potrebno s klikom na Zapeci ploščo začnemo s snemanjem datotek na ploščo.

8. Prekliči: Če si premislimo in si darilnega CD - ja ne bi radi ustvarili kliknemo Prekliči.

Tako si izdelamo svoj darilni CD, ki ga lahko predvajamo tudi v drugih napravah za predvajanje CD - jev. Tako se zavarujemo pred tem, da se nam bi slike izgubile. Če se nam "sesuje" računalnik imamo slike shranjene na CD - ju.